U bent hier

De bijzondere liquidatiereserve: ook voor u?

De Programmawet van 19 december 2014 (B.S. 29.12.2014) voert de mogelijkheid in voor een "kleine" vennootschap om haar winst na belasting van het afgesloten boekjaar toe te wijzen aan een afzonderlijke passiefrekening mits betaling van een afzonderlijke heffing van 10%, de zogenaamde “gewone” liquidatiereserve. Deze permanente regel is slechts mogelijk vanaf aanslagjaar 2015, zodat er een kloof ontstond en de aanslagjaren 2013 en 2014 uit de boot vielen. Met de programmawet van 10 augustus 2015 werd aan dit euvel verholpen en werd de “bijzondere” liquidatiereserve in het leven geroepen.

Design by Frederic Desauw