U bent hier

ESPERTO alerts

oktober 2014

juni 2014

 • In de wet van 19 maart 2012 werd de ontbinding en vereffening in één akte ingeschreven. Deze bepaling, die is opgenomen in artikel 184, § 5 W. Venn., heeft evenwel aanleiding gegeven tot interpretatieproblemen aangaande de oude voorwaarde dat er geen “passiva” mogen blijken uit de staat van actief en passief bedoeld in artikel 181 W. Venn.

  Met de wet van 25 april 2014 werd aan dit euvel verholpen. Sinds 24 mei 2014 moeten de nog niet betaalde schulden geconsigneerd worden.

 • Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014.

  De nieuwe PB-aangifte telt zo’n 40 codes minder dan die van vorig jaar, maar bevat ook enkele nieuwe vakken.

  Wij tekenen hierna de belangrijkste nieuwigheden en verschillen op tussen het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2014 en dat van vorig jaar.

maart 2014

februari 2014

 • Via het systeem van de loonbonus kan jaarlijks een extra premie worden toegekend aan werknemers op een fiscaalvriendelijke manier. Het nieuwe, maximale toegelaten bedrag van de loonbonus voor het jaar 2014 bedraagt 3.131 euro.

 • Een overzicht van de fiscale kengetallen aanslagjaar 2015

 • Onlangs werd de hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen goedgekeurd. De nieuwe regeling gaat in vanaf 2015. Vanaf dan worden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf, maar de voorschotten nog steeds op het inkomen van drie jaar terug. Die voorschotten kunnen wel aangepast worden, maar een vermindering zal niet eenvoudig zijn en zal niet op maat plaatsvinden maar in functie van drempelbedragen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Pagina's

Design by Frederic Desauw