U bent hier

ESPERTO alerts

februari 2014

  • In de BTW-wetgeving is een kleine ondernemer een ondernemer met een omzet op jaarbasis van maximaal € 5.580 (excl. BTW). U moet dan geen btw aanrekenen aan uw klanten, maar hebt evenmin recht op aftrek van de zelf betaalde btw.

  • Sedert de invoering van de aftrek voor risicokapitaal (notionele intrestaftrek) vanaf aanslagjaar 2007, is de investeringsaftrek voor vennootschappen in de vergeethoek geraakt. De voornaamste oorzaak daarvan is dat de "gewone" investeringsaftrek sedert dat aanslagjaar werd afgeschaft om de budgettaire impact van de aftrek voor risicokapitaal te beperken. Enkel voor een aantal zeer specifieke investeringen (o.a. energiebesparende investeringen, investeringen in beveiliging, …) bleef een verhoogde investeringsaftrek onverkort van toepassing.

januari 2014

januari 2013

  • De fiscale Administratie heeft gesignaleerd dat er vanaf 1 januari 2014 grondig zal worden gecontroleerd of er voldoende bedrijfsvoorheffing gestort wordt op de wedde van bedrijfsleiders. Ondernemingen kregen tot eind 2013 de tijd om de eventuele ontbrekende bedrijfsvoorheffing te storten. Een woordje uitleg.

  • De al veel in de media besproken nieuwe fiscale maatregelen van de regering Di Rupo: het verhoogd tarief inzake liquidatiebonus ad 25% en de tijdelijke mogelijkheid tot het vastklikken van bestaande reserves aan 10% (Programmawet van 28 juni 2013, B.S. 1 juli 2013) worden hierna kort verduidelijkt. Voor vennootschappen waarvan het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, is nog vóór het jaareinde 2013 actie vereist. Een woordje uitleg.

Pagina's

Design by Frederic Desauw